Đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ trên hệ thống: Đặt phòng khách sạn, đặt tour du lịch, homestay

Sử dụng để đặt các dịch vụ

Sử dụng để cung cấp các dịch vụ: Khách sạn, chỗ ở, tour